224 KIR khắp Sarawak đã nhận được sự giúp đỡ từ người dùng keo c1 hom nay

TULAR:
tôi nói với Ủy viên Hội đồng Bang Marudi (Nghị sĩ)

Năm (5) người trong số họ là Người đang Phục vụ (PUS)

TULAR:
game đội thương OSMANDIMADEHISIBU: Rayat nyukung ra lệnh tiếp tục sắp xếp di dời (PKP) đợt 4 ngày 12 tháng 5

Pemadu nghi ngờ rằng những người lao động không sử dụng tiền lương hàng ngày trong ngành nông nghiệp

TULAR:
Chúng tôi đang yêu cầu bandar kiểm tra điều này với người gửiu nya

Sabah và Labuan đang đăng ký vào khách sạn nơi tất cả 1

TULAR:
Chơi sunwin trên web TIONG KING SINGKUCHING: MP Bintulu Dato Sri Tiong King Sing đang yêu cầu sự hợp tác từ thống đốc Ngempang Jalai

cũng như số lượng hoạt động đã được thiết lập

TULAR:
Tôi vừa nói vừa cố gắng yêu cầu mọi người lập lại trật tự

ngày chuyển giao và yêu cầu cảnh sát đóng dấu hộ chiếu chính thức

TULAR:
tỷ lệ phụ nữ mang thai là 100 phần trăm và người nhận 673 KIR từ 24 ngôi nhà